Anknytning & parrelationen
Vad du behöver veta för att
få en bättre relation

Vad är det som gör att vi grälar om småsaker, låter oss påverkas av enkla triggers och hamnar i negativa känslospiraler? Gång på gång dessutom. 


Föredraget vill ge ökad insikt om vad det är som styr våra känslor, reaktioner och beteenden.  Med ny kunskap väcks också möjligheten att skapa en bättre relation till din partner. Och till andra.

Innehåll

Med avstamp i anknytningsteorin går vi igenom varför vi reagerar och agerar som vi gör. Under föreläsningen varvas teoripass med korta filmklipp och erfarenheter från vår parterapiverksamhet. Möjlighet finns givetvis att ställa frågor.

  • Vår rädsla för att bli avvisade.
  • Anknytningsmönstret som styr oss, fast vi inte vill.
  • Om sårbarhet, tillit; svek och rädsla.
  • Våra roller: är du den som `är på´ eller den som backar?
  • Hur ni bryter negativa mönster.
  • Hur ni bygger trygghet genom lyhördhet och engagemang.
  • Varför bra sex kräver en god lyssnare mm.

Walt Disneys film Frost visar upp alla anknytningsstilarna.  Fosterbarnet Kristoff som står för den trygga anknytningen. Snödrottningen Elsa, otrygg distanserad. Systern Anna, otrygg ambivalent.  Och prins Hans som bär den desorganiserades kännetecken.

När, var och pris?

Föredrag annonseras på Facebook Anneli Ahlmér EFT parterapeut.

  • Vill du ha en föreläsning, workshop eller kurs till din stad? Hör av dig!
Vill du komma i kontakt?
Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm