Om EFT Parterapi

Den metod jag använder heter EFT, Emotionellt fokuserad parterapi, och är en av världens mest utvärderade metoder. Forskningsresultaten är mycket goda. Vi talar om en strukturerad terapi i olika steg som upplevs som logiska och därför skapar trygghet i arbetet. EFT har sin utgångspunkt i främst anknytningsteorin.

Stark evidens

Namnet är kanske lite tungfotat, Emotionellt fokuserad parterapi, men innehållet och effekten är desto mer kraftfull.
Googlar du på EFT får du förmodligen upp sidor som handlar om att knacka på kroppens akupunkturpunkter, den metoden är också känd under förkortningen EFT.

Söker du däremot på Emotionally Focused Couple Therapy eller EFT Therapy For Couples kan du hitta mycket om den forskning som förklarar denna parterapis stora framgångar. Inte bara i USA utan också i länder som Kanada, Japan och Holland. EFT är nämligen en av världens mest utvärderade metod för parterapi. Forskningsresultaten, evidensen, är mycket goda.
Däremot är den här formen av parterapi ny i Sverige, och det är bara en handfull som ännu arbetar EFT – troget.

Bakgrunden

EFT har sin utgångspunkt främst i anknytningsteorin. Den innebär bland annat att våra mycket tidiga upplevelser av relationer påverkar hur vi hanterar våra vuxna relationer. Otrygg och rädd då, otrygg och rädd nu. Fast idag döljer vi det under andra känslor. Kanske till och med döljer dem för oss själva. Men det går att reparera.
När vi får en djup känslomässig kontakt med den andre blir vi trygga. ”Du finns där för mig när jag behöver dig”.
Läs mer om de fascinerande nya rönen på under bloggen Vad är kärlek?

Metoden

EFT är en strukturerad terapi om 10 – 20 samtal, fler i vissa fall. Tillsammans arbetar vi oss igenom tre stadier och sammanlagt nio olika steg. Steg som upplevs som logiska och därför skapar trygghet i arbetet.

Först och främst går vi från att förstå och dämpa er jobbiga pardans, dvs det ni gör när ni bråkar. Till att hitta nya samspelsmönster och framförallt släppa in den andre. Och vägen till en djupare och mer hel relation, den går via att se både de egna behoven, och den andres.

Oftast är det en part som är aktiv och på, och en som drar sig undan, när ett par krisar. Många gånger är det mannen som backar och kvinnan som blir allt mer aktiv. Bara tanken på att ”vi måste bryta det här, men hur?” kan kännas hopplös. Men EFT är en metod som får den mest tystlåtne att prata känslor. Och den som är mest på, att backa.

Tid och pris

  • Jag är tjänstledig i alla fall våren 2021.
  • Vanligen kostar det 1 400 kronor per timme.

Vanliga frågor

Ni har glidit ifrån varandra, eller så tycker i alla fall en av er. Det innebär att ni har tappat den känslomässiga kontakten mellan er. Utan den ingen närhet, sex, trygghet eller tillfredsställelse av att vara ett par.

Alla. Jag har haft par som levat ihop i 30 år men också de som just träffats. En sak är de flesta överens om: det är inte lätt att vara i en nära relation alla gånger. Det drabbar oss alla, men – vi kan påverka relationens utveckling i rätt riktning!

Att båda parter verkligen vill hitta tillbaka till varandra. Att det inte pågår något missbruk, tex alkohol (och då är flitigt vinpimplande med på listan) eller att någon av parterna är otrogen. Det är också för svårt om en part har en Emotionellt instabil personlighetsstörning. Då rekommenderar jag att hen först går hos en mentaliseringinriktad leg. terapeut. Sen kan vi ta itu med relationen.

Ett samtal kostar 1 400 kronor. Och ni behöver komma en gång i veckan den första tiden. Det finns de som gått 12 gånger och de som gått 55 och mer. Räkna med att detta är en investering

Ja, om ni inte befinner er i värsta onda cykeln är kursen ”Håll om mig” en mycket bra väg att gå. Där får ni förståelse, kunskap och en verktygslåda med er. Ni får jobba på er relation, se filmade par som berättar om hur de gjort och mycket kunskap om Kärlekens teori: anknytningen.

Jag önskar att alla par som söker terapi, först går kursen. Det skulle i de flesta fall göra arbetet mer effektivt, förkorta terapitiden och därmed göra terapin mindre konstnadskrävande.

Om ni båda är överens kan boken ”Håll om mig” av Sue Johnson fungera som en utmärkt självstudiebok. Där finns sju samtal som alla leder er närmare varandra om ni jobbar seriöst med den.

EFT, dvs Emotionellt Fokuserad terapi för par är bevisligen (evidens) den allra bästa metoden på marknaden. Varför? Den jobbar på djupet. Inget krafsande på ytan där ni ska repetera vad den andre sagt etc. Här tar vi tag i anknytningsmönstren och bygger trygghet.

Vi bokar en tid, vi träffas första gången alla tre, känns det bra så träffar jag er en och en nästa gång. Sen börjar terapin samma dag och samma tid varje vecka.

Vill du komma i kontakt?
Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm