Anneli Ahlmér

 • 2017

  Sex & Relationer, konferens, Rom.
  Temadag om skam med dr Rebecca Jorgensen

 • 2016

  EFT Softening, fördjupningskurs med Jim Thomas, New York.

 • 2015

  Sex and Relations, konferens, New York.
  Är med och bildar EFT Sverige.
  EFT och trauma, heldagskurs med dr Rebecca Jorgensen, Trelleborg.

 • 2014

  EFTs fördjupningskurs Core Skill med dr Rebecca Jorgensen, USA.
  Heldagsutbildning med EFT:s grundare Sue Johnson, Köpenhamn.

 • 2013

  EFTs grundkurs Externship med Scott Wolley, USA.
  Fördjupningskurs i Anknytning & Mentalisering, Stockholm.

 • 2010

  Utbildning i Reflekterande samtal, Psykoterapiinstitutet.

 • 2009

  Legitimerad psykoterapeut, Psykoterapiinstitutet (PI), Karolinska
  Institutet, Stockholm.

 • 2005

  Korttidsterapi vid SAPU, Stockholms Institut för Psykoterapiutbildning.

 • 2002

  Psykoterapeut, Göteborgs Psykoterapi Institut (GPI).

 • 2000

  Grupprocesser, AGSLO, Arbetsgruppen för studium av ledarskap och organisation.
  Kurs i Omedvetna psykologiska processer i organisationer samt Organisationsobservation, Karolinska Institutet, Stockholm.

Intresseområden

Relationsproblem

Många jag möter har problem som bottnar i en otrygg relation under livets första år. Det kallas anknytningsproblem och kan få oss att t.ex. agera tvärtemot det vi längtar efter. 
Detsamma gäller problem i parrelationer eller andra relationer, tex mellan syskon. Våra anknytningsmönster döljer en otrygghet som blommar ut om vi upplever att den andre drar sig undan. Läs mer på parterapisidan.

Trauman

Ett trauma kan t.ex. handla om att växa upp i en alkoholistfamilj eller med en psykiskt sjuk förälder/partner. Du kan ha varit utsatt för övergrepp av olika slag. Gemensamt för traumadrabbade är upplevelsen av maktlöshet. I botten ligger ofta PTSD, posttraumatiskt stresssyndrom.

Bristande självkänsla

Många har svårt att ge sig själv lika mycket respekt som de ger andra. För en del känns livet svart-vitt och andra har fastnat i en fas i livet eller står vid en korsväg. Bara att få syn på sina mönster och ryggradsreaktioner är befriande många gånger.

Övrigt

Jag har också ett stort intresse för omedvetna processer i grupper och organisationer.

Medlem av

Vill du komma i kontakt?
Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm