”Funderar ni på att gå i parterapi?”

Vården.se har nyligen presenterat mig och Eft parterapi. Här kan ni läsa intervjun i sin helhet:

”Anneli Ahlmér är legitimerad psykoterapeut och en av få i Stockholm som använder den evidensbaserade terapiformen Emotionellt Fokuserad Terapi (EFT) för par. Här berättar hon mer om terapiformen och varför hon tycker att den är så bra.

Varför går man i parterapi?

Varför man som par väljer att gå i terapi kan bero på olika orsaker men grunden är alltid att ingen av parterna mår bra i den nuvarande relationen. Det kan vara att man grälar ofta, att man krigar i det tysta eller att otrohet kommit emellan.

– Det jag hör och ser hos alla är att de tappat kontakten med varandra på ett djupare plan, säger legitimerad psykoterapeut Anneli Ahlmér. Det gör dem otrygga och otrygghet får oss att känna och agera på ett sätt som blir skrämmande för den andre.

Enligt Anneli så innehåller alla par i kris två roller; den som driver på och den som drar sig tillbaka. Den som driver på tycker sig inte bli känslomässigt mött och därför känner sig därför övergiven. Och den som drar sig tillbaka vet inte hur hen ska göra för att få sin partner nöjd, blir därför kritiserad och känner sig då avvisad.

– Jag vet att båda agerar som de gör för att rädda relationen, säger Anneli. Det ser bara inte ut så från var och ens position.

EFT går ner på djupet

Anneli hittade terapiformer Emotionellt Fokuserad Terapi, EFT, efter att hon själv gått på parsamtal och upplevde då att det saknades en bra metod som gick mer på djupet.

– När jag separerade från mitt ex gick vi på parsamtal, säger Anneli. Jag tyckte det bara var ett krafs på ytan och mycket riktigt gick vi skilda vägar. Som legitimerade psykoterapeut tänkte jag ”det måste finnas en bra metod någonstans i världen” och efter att ha letat hittade jag EFT.
EFT handlar om att bryta destruktiva, och hitta nya, samspelsmönster. Det är för att både hitta tillbaka till varandra, bli tryggare tillsammans men också för att fördjupa känslorna.

– Metoden sätter fingret exakt på orsaken till våra kriser: rädslan för att bli lämnad, övergiven och eller avvisad, säger Anneli. Vi är ju skapta för att vara i relation, det ligger i vårt dna.

Så fungerar EFT

EFT har sin grund i bland annat anknytningsteorin. Anknytningsteorin innebär enkelt uttryck att vi som spädbarn får en relation till våra föräldrar som präglas av antingen trygghet eller otrygghet i olika grader. Det mönstret tar vi sedan med oss in i våra vuxna relationer och blir det otryggt i våra nära relationen kommer vi i gungning. Det känns då oerhört smärtsam och därför blir kriser ofta både jobbiga och hemska.

– Jag tycker att EFT kan användas vid alla former av relationsproblem eftersom de bottnar i känslor, säger Anneli. Däremot kan det vara kämpigare för en del och ta längre tid.
EFT-metoden är strukturerad i tre faser där terapeuten och paren arbetar mycket med känslorna eftersom det är de som styr oss och vårt beteende. Första fasen handlar om att dra ner på hettan och striden, paret måste börja samarbeta för att terapin ska komma någonstans.

– Det är den svåraste biten, för många pekar finger och vill att jag ska säga till partnern, säger Anneli. För om bara hen gör si eller så blir allt bra, men jag vet att båda samspelar i sin negativa dans. I andra fasen har det vänt och paren vågar erkänna sina rädslor och behov, och till sist stärker vi den nya, nära relationen.

Vetenskapligt bevisad effekt

EFT är en av världens mest utvärderade metod för parterapi och är en av två metoder i världen med vetenskapligt bevisad effekt. Vetenskaplig evidens visar att 70-75 procent av paren får en bättre relation med EFT.
Terapimetoden är stor i USA och vissa länder i Europa, men i Sverige är det fortfarande få som lärt sig den. Anneli är dock väldigt positivt inställd till terapiformen och kommer fortsätta använda den.

– När paren känner att de faktiskt kan prata om allt, visa alla känslor och vara dem de är – då är det häftigt för en parterapeut!

Instruktion för skalbaggar

För att man ska kunna flyga
måste skalet klyvas
och den ömtåliga kroppen blottas
För att man ska kunna flyga
måste man gå högst upp på strået
också om det böjer sig
och svindeln kommer

För att man ska kunna flyga måste
modet vara något större än
rädslan och en
gynnsam vind råda

Margareta Ekström

Dela:
Dela:
Samarbetspartner: fristads arbetsskor webbyrå stockholm